Wij Special Media BV (WSM) is sinds 1974 actief op de jonge oudermarkt. Met een toonaangevend mediapakket richt WSM zich op aanstaande en jonge ouders met een kind t/m 12 jaar. Deze doelgroep heeft een grote behoefte aan allerlei informatie die direct of indirect samenhangt met de zwangerschap, geboorte en opvoeding van een kind. WSM springt in op deze grote informatiebehoefte. Door middel van een compleet pakket van geïntegreerde media wordt de doelgroep precies op het juiste moment, via het juiste medium bereikt. Dit mediapakket wordt geheel gratis aangeboden aan zwangere vrouwen en vrouwen met een kind t/m 12 jaar. Met een krachtig wervingsprogramma - breed gespreid over relevante media - vergaart WSM nagenoeg alle adressen van zwangere vrouwen van Nederland. Het aanbieden van een (gratis) mediapakket aan een zwangere vrouw is voor haar de reden om haar adresgegevens te verstrekken aan WSM. Op een totaal van 174.507 levendgeborenen (2014) scoort WSM een dekking van 75,1%. Daarmee is

Wij Special Media's logo. Promotional image from Wij Special Media.